lagförslag om turordningsreglerna

Skriftlig fråga 1998/99:604 av Norinder, Patrik (m)

Norinder, Patrik (m)
Fråga 1998/99:604 av Patrik Norinder (m) till näringsministern om lagförslag om turordningsreglerna

den 5 maj

 

Riksdagen har begärt att regeringen utan dröjsmål skall komma med ett förslag till ändring i LAS, så att undantag kan medges från turordningsreglerna i företag med färre än tio anställda.

I kommentarer till riksdagsbeslutet har biträdande näringsminister Mona Sahlin förklarat att hon tycker förslaget är "dumt och onödigt" samt att regeringen kommer att ta god tid på sig att lägga fram en proposition. Detta kan uppfattas som en obstruktion av riksdagens beslut.

Vad som hittills framkommit är att biträdande statsrådet aviserat att förslaget kan komma tidigast våren 2000.

 

När avser statsrådet senast att lägga fram ett förslag om lagändring av turordningsreglerna?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-05-05 Besvarad: 1999-05-12 Anmäld: 1999-05-18
Svar på skriftlig fråga