Lagförslag mot eftersupning

Skriftlig fråga 2011/12:538 av Örnfjäder, Krister (S)

Örnfjäder, Krister (S)

den 19 april

Fråga

2011/12:538 Lagförslag mot eftersupning

av Krister Örnfjäder (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

För över ett år sedan beslutade riksdagen att ett lagförslag mot eftersupning skulle tas fram av regeringen. Enligt uppgift har något sådant förslag inte levererats. På en direkt fråga till Justitiedepartementet finns det ingen tidsplan för att lägga fram en sådan lag.

Jag vill därför fråga justitieministern när hon har för avsikt att leverera ett lagförslag mot eftersupning till riksdagen.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-04-19 Anmäld: 2012-04-19 Besvarad: 2012-04-25 Svar anmält: 2012-04-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-25)