Läget i Darfur

Skriftlig fråga 2005/06:1611 av Frans, Joe (s)

Frans, Joe (s)

den 15 maj

Fråga 2005/06:1611 av Joe Frans (s) till utrikesminister Jan Eliasson (s)

Läget i Darfur

Läget i Darfur är ytterst allvarligt. Efter mer än två års fredsförhandlingar om Darfur undertecknades den 5 maj ett fredsavtal mellan Sudans regering och en av grenarna i SLM (Sudan Liberation Movement), en av de viktigaste rebellgrupperna i Darfur. Samtidigt är risken för bakslag och fortsatt konflikt överhängande.

Fredsavtalet utgör ett genombrott och är ett viktigt framsteg mot ökad säkerhet för befolkningen i Darfur. Fredsavtalet innebär att ett FN-övertagande i Darfur är möjligt.

Det är viktigt att FN-trupper finns på plats snarast möjligt.

Jag vill fråga statsrådet när en sådan FN-styrka kan finnas på plats och om han avser att verka för att Sverige bidrar till detta.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-15 Anmäld: 2006-05-15 Besvarad: 2006-05-24 Svar anmält: 2006-05-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-24)