Lägesrapport om de samiska språken

Skriftlig fråga 2020/21:2363 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Nyligen släppte Sametinget en lägesrapport gällande situationen för de samiska språken. Rapporten visar att läget är allvarligt; trots insatser är de fem samiska språken fortfarande klassificerade som hotade språk av Unesco. 

En viktig del av kulturlivet är språk, både ur ett kulturhistoriskt och ur ett samtidskulturellt perspektiv. Den pågående pandemin har påverkat stora delar av samhället, däribland det samiska folket. Restriktioner har medfört stängda landsgränser, vilket därmed påverkar sociala kontakter. I sin tur innebär det bland annat att kunskapsutbytet av språkkunskaper begränsas som ett resultat av att den äldre generationen har begränsad möjlighet till kontakt med barn och barnbarn. Den äldre generationen behärskar ofta de samiska språken i större utsträckning och är många gånger en förutsättning för att de yngre generationerna ska ha möjlighet till språklig kunskapsinhämtning, särskilt i de fall där utbildning i de samiska språken i skolan är begränsad.

Pandemins konsekvenser har också medfört att Sametinget och Samiskt språkcentrum haft begränsade verksamhetsmöjligheter. 

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att säkra de samiska språkens överlevnad?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-29 Överlämnad: 2021-03-30 Anmäld: 2021-04-06 Svarsdatum: 2021-04-07 Sista svarsdatum: 2021-04-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga