lagerbolag

Skriftlig fråga 2000/01:1199 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 10 maj

Fråga 2000/01:1199

av Jeppe Johnsson (m) till finansminister Bosse Ringholm om lagerbolag

Sedan ca 50 år tillbaka har det pågått handel med s.k. lagerbolag, dvs. färdigbildade men ej aktiva aktiebolag. Företeelsen har förmodligen uppkommit för att snabbt kunna komma igång med verksamhet i aktiebolagsform. För småföretag är detta en bra service som erbjuds av särskilda företag som specialiserat sig på tillhandahållande av färdiga aktiebolag.

Nu har emellertid RSV kommit på att det går att beskatta de företag som specialiserat sig på denna verksamhet, för erhållande av ränteförmån. Detta genom det sätt på vilket handhavandet av transaktioner mellan det bildande och det bildade bolaget sker. Denna skatt kommer givetvis att belasta det bildade bolaget som en kostnad när det sedan ska övertagas av någon nyföretagare.

I andra sammanhang vill regeringen stimulera och underlätta nyföretagande. RSV:s nyvaknade intresse för att extrabeskatta s.k. lagerbolag är ett steg i en helt annan riktning. Det fördyrar och försvårar.

Vad avser finansministern vidta för åtgärder för att det inte ska bli onödigt dyrt att starta nya aktiebolag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-05-10 Anmäld: 2001-05-15 Besvarad: 2001-05-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-05-21)