"Lagenligt våld" i Iran

Skriftlig fråga 1999/2000:955 av Artin, Murad (v)

Artin, Murad (v)

den 17 maj

Fråga 1999/2000:955

av Murad Artin (v) till utrikesminister Anna Lindh om "lagenligt våld" i Iran

I Iran var det nyligen parlamentsval. Valet blev ett svidande nederlag för de konservativa krafterna. I sin bitterhet över sin förlust har de nu försökt att slå tillbaka. Väktarrådet vill inte erkänna valresultatet i flera städer. De har tagit vissa händelser vid en konferens i Berlin som förevändning för att gå till angrepp mot reformvännerna. Yttrandefriheten har kränkts genom att 16 stora tidningar stängts. Många av reformvännernas ledande personligheter har fängslats @ bl.a. två ledande kvinnor inom den iranska kvinnorörelsen, Mehrangiz Kar och Shahla Lahiji. Likaså har journalisten Akbar Gandji (som har hjärtproblem) fängslats. Den andlige ledaren har uttalat att "lagenligt våld" får användas mot de fängslade. Sverige deltar i den kritiska dialogen med Iran. I riksdagen har en hårdare ton samt punktsanktioner som del i denna dialog diskuterats. Det som hänt under senare tid torde aktualisera dessa idéer på nytt.

Vilka åtgärder är utrikesministern beredd att vidta för att skärpa tonen mot den iranska regimen när det gäller dess rättsövergrepp, dess inskränkningar i yttrandefriheten och brott mot mänskliga rättigheter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-05-17 Anmäld: 2000-05-23 Besvarad: 2000-05-26
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-05-26)