Lagen om offentlig upphandling

Skriftlig fråga 2005/06:933 av Kjellberg, Bertil (m)

Kjellberg, Bertil (m)

den 3 februari

Fråga 2005/06:933 av Bertil Kjellberg (m) till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

Lagen om offentlig upphandling

När en kommun köper tjänster som till exempel sopförbränning eller sophämtning kräver lagen om offentlig upphandling (LOU) att en offentlig upphandling sker av tjänsterna.

Syftet med den offentliga upphandlingen är att garantera skattebetalarna en kostnadseffektiv hantering av avgifter och skattemedel.

I en genomgång av avtalen gällande sophantering visar det sig att 29 kommuner har tecknat olagliga kontrakt till ett värde av drygt 1,2 miljarder kronor. Detta betyder för kommuninvånarna en extra kostnad på 120 miljoner kronor. Trots uppenbara brott mot lagen drabbas inte kommunerna av någon sanktion.

Är statsrådet beredd att införa någon form av sanktionssystem för de offentliga organ som bryter mot lagen om offentlig upphandling?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-02-03 Anmäld: 2006-02-03 Besvarad: 2006-02-08 Svar anmält: 2006-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-02-08)