lagen om allmän inpasseringskontroll i kriminalvården

Skriftlig fråga 2003/04:1529 av Johnsson, Jeppe (m)

Johnsson, Jeppe (m)

den 17 augusti

Fråga 2003/04:1529

av Jeppe Johnsson (m) till justitieminister Thomas Bodström om lagen om allmän inpasseringskontroll i kriminalvården

Den 15 december 2003 beslöt riksdagen om så kallad allmän inpasseringskontroll i kriminalvården. Lagen trädde i kraft den 1 februari i år. Lagen ger Kriminalvårdsstyrelsen möjlighet att besluta om att samtliga personer som passerar in i en viss sluten anstalt eller ett visst häkte ska kroppsvisiteras. Det kan bland annat ske med så kallad metallbåge. Enligt det beslut som riksdagsmajoriteten ställde sig bakom får inpasseringskontroll endast ske tre månader i taget. Därefter måste en ny ansökan lämnas in om man vill att kontrollen ska fortsätta. Detta riskerar att leda till ständigt återkommande ansökningar. Enligt min uppfattning är behovet av säkra och trygga anstalter konstant och bör fortgå permanent.

Införandet av den numera möjliga inpasseringskontrollen har hittills gått trögt och tog fart först efter ett antal mycket allvarliga rymningar eller fritagningar. En av orsakerna är kriminalvårdens kärva ekonomi då kostnaderna för kontrollen är avsevärda. Vetskapen om att det i dag finns ett stort antal mobiltelefoner och andra otillåtna föremål inne på våra anstalter gör att införandet av inpasseringskontroll måste påskyndas och kontrollen måste pågå under hela dygnet och alla dagar. Med kännedom om de allvarliga rymlingar eller fritagningar som ägt rum på senare tid vill jag ställa följande fråga till justitieministern:

Är justitieministern beredd att omgående ändra lagen om allmän inpasseringskontroll så att den gäller tills vidare och anstalterna inte behöver göra nya ansökningar var tredje månad?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-08-17 Besvarad: 2004-08-31 Svar anmält: 2004-09-14 Anmäld: 2004-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-08-31)