Läckande skeppsvrak

Skriftlig fråga 2013/14:631 av Hans Olsson (S)

Hans Olsson (S)

till Miljöminister Lena Ek (C)

 

Frågan om läckande och miljöstörande skeppsvrak runt Sveriges kuster löstes aldrig av den tidigare miljöministern. Den 14 augusti 2012 fick jag följande svar på en fråga i ärendet av nuvarande miljöministern.

För att få kunskap om i vilken omfattning sanering av vrak behövs och hur den i så fall ska genomföras gav regeringen i uppdrag åt Sjöfartsverket att i samråd med Kustbevakningen, Transportstyrelsen, Naturvårdsverket, Försvarsmakten och berörda länsstyrelser genomföra en inventering av vrak inom Sveriges territorialvattenområde. Sjöfartsverket redovisade sitt uppdrag i januari 2011. Redovisningen bereds nu inom Regeringskansliet.

Det kan röra sig om runt 9 000 fartygsvrak som beräknas innehålla en riskabel mängd olja. Av dessa vrak sjönk 75 procent under andra världskriget. Inför avslutningen av denna andra valperiod utan att synbara åtgärder förefaller vidtagits så vill jag ställa denna fråga ånyo eftersom den synes ha sopats under mattan av regeringen.

Vilka åtgärder mot de gamla oljeläckande vrak som finns utmed de svenska kusterna har miljöministern vidtagit?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-05-19 Överlämnad: 2014-05-19 Besvarad: 2014-05-28 Sista svarsdatum: 2014-05-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga