kyrkoarkivalier

Skriftlig fråga 2002/03:440 av Eneroth, Tomas (s)

Eneroth, Tomas (s)

den 24 januari

Fråga 2002/03:440

av Tomas Eneroth (s) till kulturminister Marita Ulvskog om kyrkoarkivalier

När vår folkbokföring 1991 överfördes från kyrkan till de lokala skattekontoren togs också ett regeringsbeslut att våra kyrkoarkivalier skulle mikrofilmas och därefter placeras på respektive landsarkiv. Detta arbete är nu i full gång och Småland ska vara klart i och med 2003 års utgång. För riket i sin helhet gäller år 2012.

Arbetsgången är den att arkivalierna hämtas i respektive kyrkoarkiv för transport upp till SVAR:s filial i Fränsta för mikrofilmning och därefter till Landsarkivet. I början skickades, enligt SVAR i Fränsta, alltid en kopia till respektive församling. Men så sker inte längre, vilket alltså innebär att församlingarna och pastoraten inte längre har tillgång till sina egna arkivalier.

Min fråga till ministern är om hon avser att genomföra någon åtgärd för att tillförsäkra att de församlingar och pastorat som vill, ska få tillgång till egna mikrofilmskopior.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-01-24 Anmäld: 2003-01-24 Besvarad: 2003-01-29 Svar anmält: 2003-01-29
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-01-29)