Kvotering av film- och tv-produktioner

Skriftlig fråga 2015/16:1402 av Isabella Hökmark (M)

Isabella Hökmark (M)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Kultur- och demokratiministern har i en intervju öppnat upp för att med EU:s hjälp kvotera innehållet i on demand-tjänster som Netflix och HBO, genom att tvinga företagen att ha en viss mängd europeiska filmer och tv-serier i sitt utbud. Detta är ett allvarligt avsteg från den linje som Sverige hittills har drivit.

Sverige har varit principiell motståndare till kvotering när det gäller produktion av film och tv, där yttrandefrihetsperspektivet har varit och är en viktig utgångspunkt. När riksdagens EU-nämnd diskuterade ärendet med Kulturdepartementets representanter för ett par veckor sedan, var inställningen att det är centralt att bevaka att kommande förslag inte strider mot yttrandefriheten och svenska grundlagar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

 

Hur avser kultur- och demokratiministern att agera för att säkerställa den svenska hållningen kring att film- och tv-produktioner inte blir föremål för kvotering, utan till fullo verkar i tittarnas intresse?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-06-22 Överlämnad: 2016-06-23 Anmäld: 2016-06-27 Svarsdatum: 2016-06-29 Sista svarsdatum: 2016-06-29
Svar på skriftlig fråga