kvinnors situation i Pakistan

Skriftlig fråga 1999/2000:712 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 17 mars

Fråga 1999/2000:712

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Anna Lindh om kvinnors situation i Pakistan

Kvinnans underordnade ställning i Pakistan är djupt rotad. Barnadödligheten är högre för flickor än för pojkar. Endast 12 % av kvinnorna har tillgång till preventivmedel. Kvinnor tjänar cirka en fjärdedel av männens inkomst och läskunnigheten bland kvinnor är hälften av männens, ca 25 %. Efter positiva tecken på utveckling, i framförallt storstäderna, kommer nu rapporter om att situationen försämras på ett oroande sätt.

Honour killings

innebär att kvinnor mördas för att de vägrar gifta sig med den man familjen valt ut. Våldtäkt inom äktenskapet är lagligt, en kvinna som utsätts för våldtäkt riskerar att dömas för äktenskapsbrott. En muslimsk man kan inte dömas för våldtäkt om de enda vittnena är kvinnor.

Det finns undersökningar som visar att drygt 80 % av alla kvinnor misshandlas i hemmen, bl.a. är brännskador från köksspisar vanliga. I många fall rör det sig om avsiktliga försök att döda kvinnan. Under 1998 förekom nästa 300 "spisolyckor" enbart i Punjab och 183 kvinnor avled till följd av svåra brännskador. Tilläggas kan att få män anmäls till polisen och att ännu färre blir dömda. Detta trots undertecknandet av viktiga konventioner på området.

Min fråga till regeringen är om utrikesministern tagit några initiativ med anledning av den oroande utvecklingen för kvinnorna i Pakistan.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-03-17 Anmäld: 2000-03-21 Besvarad: 2000-03-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-31)