kvinnors hälsa

Skriftlig fråga 1997/98:522 av Pilsäter, Karin (fp)

Pilsäter, Karin (fp)
Fråga 1997/98:522 av Karin Pilsäter (fp) till socialministern om kvinnors hälsa

Kvinnors hälsa är också en fråga om makt. Den som har låg lön och litet att säga till om t.ex. på jobbet har sämre hälsa, menar Gunilla Carstedt, hälsoforskare och läkare. Hon säger vidare att kvinnors hälsa är med andra ord summan av deras sammanlagda slit i livet, med hemarbete och ofta hårda och dåligt betalda jobb. Därför är det inte konstigt att de sämst avlönade kvinnorna som har allra minst att säga till om på jobbet är de som har störst sjukfrånvaro. Enligt regeringsförklaringen skall "Ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra alla delar av regeringens politik".

Med anledning av detta vill jag fråga socialministern vilka åtgärder regeringen planerar för att motverka kvinnors bristande makt och därmed hälsa.

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-03-06 Anmäld: 1998-03-09 Besvarad: 1998-03-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga