kvinnors forskning och innovationer

Skriftlig fråga 2003/04:1037 av Ludvigsson, Anne (s)

Ludvigsson, Anne (s)

den 2 april

Fråga 2003/04:1037

av Anne Ludvigsson (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om kvinnors forskning och innovationer

Småföretagssektorn är av stor betydelse för Sveriges sysselsättning och tillväxt. Kvinnors företagande utgör en viktig del av denna sektor och här finns en stor utvecklingspotential. Kvinnor kan stå för en väsentlig andel av de framtida nya företag Sverige så väl behöver. Kvinnors uppfinningar och innovationer är viktiga i detta sammanhang.

Tekniska förbättringar och uppfinningar i människors vardag som gjorts av kvinnor diskuteras inte som teknik.

Arbetet med kvinnor och innovationer är fortfarande i sin linda och har inte fått verka mer än ett par år med knappa resurser. Det program som funnits på Nutek avslutades i och med utgången av 2003 och Sic (Stiftelsen innovationscentrum) avvecklas under 2004. Detta är olyckligt. Det behövs en rejäl satsning inom detta för tillväxten så viktiga område.

Kvinnors uppfinningar och innovationer behöver stöttas och synliggöras. Målet är en relevant rådgivning och finansiering även för tjänster och för produkter utanför det som traditionellt kallas hög teknikhöjd.

Vilka åtgärder avser minister Leif Pagrotsky att vidta för att skapa goda förutsättningar och ta till vara den utvecklingspotential som finns i kvinnors uppfinningar och innovationer?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-04-02 Anmäld: 2004-04-02 Besvarad: 2004-04-14 Svar anmält: 2004-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-04-14)