Kvinnors företagande

Skriftlig fråga 2011/12:150 av Hägg, Carina (S)

Hägg, Carina (S)

den 18 november

Fråga

2011/12:150 Kvinnors företagande

av Carina Hägg (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Kvotering i bolagsstyrelse skulle även ha en normsättande effekt på näringslivet i stort. Men det krävs fler insatser för en jämnare fördelning av ekonomisk makt och kvinnors inflytande i näringslivet. Regeringen har ansvar för att bryta utvecklingen med att kvinnor kompetens och kunskap systematiskt underutnyttjas. Vi ser det nationellt och än tydligare i Jönköpings län. Enligt ny information kontrollerar män 98,2 procent av näringslivet i Värnamo kommun och kvinnors ekonomiska makt kan beräknas till 1,8 procent. Endast enstaka kvinnor har titeln vd. Den ojämna fördelningen av ägande och makt inom företagande hämmar jobb och tillväxt samt riskerar att leda till avflyttning av välutbildade kvinnor. Studier visar att mansdominans i ledningsfunktioner i mycket hög grad också påverkar kvinnors löner. Sammantaget visar underlag att Sverige inte lever upp till åtagandet gentemot FN:s kvinnokonvention, Cedaw. Jag förväntar mig nu initiativ från regeringen för ett jämställdare näringsliv och fördelning av den ekonomiska makten.

Vilka initiativ är näringsministern beredd att ta med anledning av det anförda om att Sverige inte lever upp till FN:s kvinnokonvention, Cedaw?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2011-11-18 Anmäld: 2011-11-22 Besvarad: 2011-11-30 Svar anmält: 2011-11-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-11-30)