kvinnors företagande

Skriftlig fråga 2003/04:1036 av Ludvigsson, Anne (s)

Ludvigsson, Anne (s)

den 2 april

Fråga 2003/04:1036

av Anne Ludvigsson (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om kvinnors företagande

Kvinnor är i dag underrepresenterade bland nyföretagare och företagare. Samtidigt är småföretagssektorn av stor betydelse för Sveriges sysselsättning och tillväxt. Kvinnors företagande utgör en viktig del av denna sektor, och här finns en stor utvecklingspotential. Kvinnor kan stå för en väsentlig andel av de framtida nya företag Sverige så väl behöver.

Det handlar om att åstadkomma en omfördelning av ekonomiska resurser. Därför behövs särskilda insatser för kvinnor ännu under flera år som medel för att utveckla kunskaper om och för kvinnor som företagare. Dessa kunskaper är en viktig del i arbetet för en jämställd näringspolitik och ett jämställt företagande. Det handlar också om att stötta samverkan vid företagsparker, av befintliga företagskluster, nätverksprogram, sätta större fokus på branscher där huvuddelen av kvinnorna finns med mera.

Regeringen är medveten om den stora potentialen som ett ökat kvinnligt företagande har. Bland annat har man satsat i ett treårigt program för att öka kvinnors och invandrares företagande med start 2002. En del av dessa medel upphör emellertid efter 2004, vilket jag ser med stor oro på eftersom insatser av olika slag krävs under betydligt längre tid för att ge resultat.

Vilka åtgärder har minister Leif Pagrotsky för avsikt att gå vidare med för att vi på sikt ska få ett företagande på lika villkor för kvinnor och män i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-04-02 Anmäld: 2004-04-02 Besvarad: 2004-04-14 Svar anmält: 2004-04-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-04-14)