Kvinnors ekonomiska oberoende

Skriftlig fråga 2019/20:939 av Amineh Kakabaveh (-)

Amineh Kakabaveh (-)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Hundratusentals kvinnor lever under ett patriarkalt hedersförtryck. I Sverige har vi blivit bättre att diskutera den här sortens utsatthet, men fokus har ofta varit på unga skolflickor. De äldre kvinnorna har ofta glömts bort i debatten.

Kvinnors ekonomiska oberoende är en viktig förutsättning för att bekämpa hedersförtrycket. Tyvärr står många av de mest drabbade utanför arbetsmarknaden och är beroende av ekonomiskt bistånd från kommunen. En enkel åtgärd för att underlätta för dessa kvinnor vore att låta detta ekonomiska bistånd betalas ut separat till de makar eller sambor som lever tillsammans. Om familjens gemensamma pengar betalas ut till mannen ökar också kvinnans utsatthet.

År 2017 gav regeringen Socialstyrelsen i uppdrag att kartlägga socialtjänstens arbete med ekonomiskt bistånd ur ett jämställdhetsperspektiv samt att analysera kommunernas behov av stöd i arbetet med att utveckla arbetsmetoder och in-satser ur ett jämställdhetsperspektiv. Det är självfallet viktigt för jämställdheten att kvinnor blir ekonomiskt oberoende i förhållande till mannen och bistånd.

I Socialstyrelsens redovisning av uppdraget framgick det bland annat att utbetalningar av ekonomiskt bistånd till par i endast 2,6 procent av fallen delades ut separat till kvinnan och mannen. 53 procent av de kommuner och stadsdelsnämnder som besvarade Socialstyrelsens enkät uppgav att det inte fanns något sätt att sköta dessa utbetalningar som var vanligare än något annat. Från Socialstyrelsens undersökning framgick det också att man ute i kommunerna och nämnderna efterfrågade gemensamma riktlinjer för hur utbetalningarna skulle göras.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Kommer regeringen att ta fram nationella riktlinjer som ålägger kommuner och nämnder att betala ut ekonomiskt bistånd separat till män och kvinnor som lever i en parrelation?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2020-02-11 Överlämnad: 2020-02-12 Anmäld: 2020-02-13 Sista svarsdatum: 2020-02-19 Svarsdatum: 2020-02-25
Svar på skriftlig fråga