Kvinnors deltagande i förhandlingar om Syriens framtid

Skriftlig fråga 2013/14:198 av Lillemets, Annika (MP)

Lillemets, Annika (MP)

den 13 december

Fråga

2013/14:198 Kvinnors deltagande i förhandlingar om Syriens framtid

av Annika Lillemets (MP)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

Resolution 1325, som antogs enhälligt av FN:s säkerhetsråd för 13 år sedan, slår fast att i fredsprocesser ska både kvinnors och mäns perspektiv beaktas. Resolutionen är bindande för alla FN:s medlemsländer. Säkerhetsrådet antog nyligen ännu en resolution, 2122, i vilken det kräver att kvinnor ska delta i hela fredsprocessen och finnas med på alla beslutsnivåer för att förhindra och lösa konflikter. Alla medlemsstater och FN:s institutioner måste följa säkerhetsrådets beslut. Resolution 1325 är inget undantag och är bindande för samtliga av FN:s medlemsländer. Just nu kan Sverige ta sitt ansvar genom att stödja de syriska kvinnorna så att de kan göra sig hörda i den kommande fredsprocessen. Den svenska organisationen Operation 1325 rapporterar från en workshop i Libanon tidigare i höst att aktivister från kvinno- och fredsorganisationer i Syrien, Libanon och Jordanien ber om stöd för detta.

För att uppnå en varaktig fred krävs att hela den syriska befolkningen, kvinnor såväl som män, blir en självklar del i fredsprocessen, inklusive i att forma samhället efter konflikten. Till att börja med måste kvinnorna vara väl representerade vid den fredskonferens för Syrien som planeras i Genève den 22 januari 2014. Detta är en förutsättning för att hela befolkningens behov, rättigheter och intressen ska synliggöras och tillgodoses. Sveriges regering behöver göra vad den kan för att bidra till att så blir fallet.

Med anledning av detta vill jag fråga:

Vad avser utrikesminister Carl Bildt att göra för att de syriska kvinnorna ska vara väl representerade i den kommande fredsprocessen för Syrien, till att börja med vid fredskonferensen i Genève den 22 januari?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-13 Anmäld: 2013-12-13 Svar anmält: 2013-12-20 Besvarad: 2013-12-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-12-20)