Kvinnors betydelse för den demokratiska utvecklingen i Georgien

Skriftlig fråga 2008/09:289 av Wahlén, Gunilla (v)

Wahlén, Gunilla (v)

den 21 november

Fråga

2008/09:289 Kvinnors betydelse för den demokratiska utvecklingen i Georgien

av Gunilla Wahlén (v)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Enligt FN:s flyktingorgan UNHCR har ca 160 000 människor tvingats fly från sina hem på grund av konflikten i Georgien. En förutsättning för en utveckling av demokrati och varaktig fred i Georgien är kvinnors jämlika deltagande i processen. I dag finns det en stor oro bland internationella kvinnoorganisationer för att det bistånd på 400 miljoner kronor som regeringen avsatt till Georgiens återuppbyggnad inte kommer att stimulera den demokratiska utvecklingen. Risken för korruption är stor i ett samhälle som saknar stabila demokratiska strukturer. Det svenska biståndet bör därför inriktas på att stödja demokratiska reformer som stärker institutioner, rättssäkerhet, fria medier samt ett fritt civilt samhälle. För att bygga demokrati och en varaktig fred i Georgien måste diskrimineringen av kvinnor upphöra. Kvinnoorganisationerna har sedan konfliktutbrottet mobiliserat och utbildat kvinnor samt arbetat över gränserna för att hitta fredliga lösningar. Gamla patriarkala traditioner som tillåter barnäktenskap och som förhindrar kvinnor att ärva och äga egendom lever kvar. Mäns våld mot kvinnor är ett stort problem och förekommer i nästan alla familjer.

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att garantera att det svenska biståndet kommer att stärka den demokratiska processen och säkerställa en ökad jämställdhet för kvinnor i Georgien?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-11-21 Anmäld: 2008-11-21 Besvarad: 2008-11-26 Svar anmält: 2008-11-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-26)