kvinnors asylskäl

Skriftlig fråga 1999/2000:725 av Hoffmann, Ulla (v)

Hoffmann, Ulla (v)

den 21 mars

Fråga 1999/2000:725

av Ulla Hoffmann (v) till statsrådet Maj-Inger Klingvall om kvinnors asylskäl

Regeringen har i budgetpropositionen för 2000 förklarat att den kommer att ge Statens invandrarverk i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur kvinnors asylskäl ska bedömas samt att sprida kunskap om dessa riktlinjer bland berörd personal. Riksdagen har vid sin behandling av budgetpropositionen godtagit vad regeringen sålunda föreslagit. Vänsterpartiet välkomnar varmt detta initiativ som innebär att ett krav som partiet framfört i motioner till riksdagen under ett antal år vunnit bifall. Nu är dock situationen sådan att behovet av dessa riktlinjer och denna kunskap är akut. I maj löper de flesta tidsbegränsade uppehållstillstånd ut som utfärdades i samband med den omfattande flykten från Kosovo våren 1999. Invandrarverket gör den uppskattningen att ca 75 % av de som beviljats tidsbegränsat uppehållstillstånd från Kosovo kommer att ansöka om permanent skydd. Vi vet både genom det stora projekt som genomförts av bl.a. barn- och ungdomspsykiatrin i Skövde och den rapport om Kosovo som Human Rights Watch publicerade den 21 mars att en betydande del av dessa kvinnor utsatts för gruppvåldtäkter utförda i terroriseringssyfte för att förmå människorna att fly. Det kommer således att ställas mycket höga krav på utredare, tolkar och offentliga biträden för att dessa svåra utredningar ska genomföras på ett bra sätt och under de särskilda hänsynstaganden som krävs.

Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet Klingvall:

Vilka åtgärder avser regeringen att vidta för att asylutredningarna med traumatiserade kvinnor från Kosovo ska utföras av personal som har de särskilda kunskaper och den utbildning som krävs i detta slag av ärenden?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-03-22 Anmäld: 2000-03-28 Besvarad: 2000-03-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-03-29)