kvinnorna i försvaret

Skriftlig fråga 2000/01:721 av Strömbom, Inger (kd)

Strömbom, Inger (kd)

den 15 februari

Fråga 2000/01:721

av Inger Strömbom (kd) till försvarsminister Björn von Sydow om kvinnorna i försvaret

Försvarsmakten har uttalat att det behövs fler kvinnor i försvaret och i kampanjer uppmuntras kvinnor att göra militärtjänst och militär karriär. Försvarsministern har också nyligen uttalat sig för att, på andra sätt än kvinnlig värnplikt, locka in så många kvinnor som möjligt till försvaret.

Vid en frågestund i riksdagen för ett år sedan väckte jag frågan om kvinnorna och de fysiska kraven. Försvarsministern höll med om skillnaderna i mäns och kvinnors fysiska förutsättningar och antydde då att en lösning skulle kunna vara att det svenska försvaret förses med lättare utrustning och materiel. Med kännedom om försvarets ekonomiska läge syns emellertid detta vara en mycket långsiktig förbättring.

Enligt färska uppgifter från Pliktverket tas kvinnor in till militärtjänst trots att de vid mönstringen ofta saknar både fysisk styrka och tillräcklig kroppslängd. 69 % av kvinnorna uppfyller inte kraven. Av detta kan dras slutsatsen att antingen måste de fysiska kraven sänkas eller också måste målet att få fler kvinnor i försvaret omprövas.

Min fråga till statsrådet är:

Vad avser ministern göra för att målet om fler kvinnor i försvaret ska uppfyllas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-02-15 Anmäld: 2001-02-20 Besvarad: 2001-02-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-02-28)