kvinnorelaterade sjukdomar

Skriftlig fråga 2003/04:1191 av Brodén, Anne Marie (m)

Brodén, Anne Marie (m)

den 12 maj

Fråga 2003/04:1191

av Anne Marie Brodén (m) till socialminister Lars Engqvist om kvinnorelaterade sjukdomar

All forskning på kvinnorelaterade sjukdomar har till för några år sedan bedrivits på män @ oftast i värnpliktsåldern. Detta är fullkomligt vansinnigt. I dag vet vi att hjärtinfarkt är den främsta dödsorsaken för kvinnor över 55 år. Symtomen på hjärtinfarkt är olika för kvinnor och män och det är inte alltid läkarna känner igen symtomen på kvinnlig hjärtinfarkt eftersom kvinnoperspektivet först på senare år börjat ingå i läkarutbildningen.

Om du är man eller kvinna har stor betydelse för hur du reagerar på medicin och behandling. Trots detta är det mannen som är norm inom det mesta av dagens forskning. När en medicin framtas har den oftast testats på en ung man.

Detsamma gäller trafikskador. Kvinnor skadas på ett annat sätt. Till exempel nackskador, då bilstolarna är utprovade och testade efter manlig modell. Trots att forskning påvisar att vi är olika, män och kvinnor, i vår uppbyggnad så produceras bilstolar efter en manlig modell, vilket leder till att kvinnor får svårare och fler skador vid en trafikolycka. Det är dags att "mannen som norm" slopas och att forskning kring ovanstående frågor tar hänsyn till kön som en faktor.

Mot denna bakgrund frågar jag socialministern:

Avser socialministern att vidta några åtgärder för att förändra dagens situation som är allt annat är jämställd?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-05-12 Anmäld: 2004-05-12 Besvarad: 2004-05-26 Svar anmält: 2004-05-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-26)