kvinnor och USA:s kriminalvård

Skriftlig fråga 1998/99:846 av Bargholtz, Helena (fp)

Bargholtz, Helena (fp)
Fråga 1998/99:846 av Helena Bargholtz (fp) till utrikesministern om kvinnor och USA:s kriminalvård

den 11 augusti

 

Det har kommit åtskilliga rapporter om hur illa behandlade kvinnliga fångar blir i amerikanska fängelser. Deras mänskliga rättigheter kränks dagligen. Enligt Amnesty sitter 138 000 kvinnor i amerikanska fängelser. De utsätts för en skrämmande rad olika övergrepp. Det är t.ex. vanligt att sätta bojor på kvinnliga fångar under transport, även om de inte utgör något hot för vakterna. Denna regel gäller även för gravida trots risken för missfall om de skulle ramla. Bojorna tas inte alltid bort ens när gravida börjar få värkar.

Den amerikanska regeringen har inte ratificerat FN:s konvention om kvinnor samt tilläggsprotokollet till konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter.

Det är anmärkningsvärt att ett land som USA inte kommit längre och reformerat kriminalvården i mer human inriktning. Den inhumana behandling och de övergrepp som många kvinnliga fångar får utstå är oacceptabel och måste omedelbart upphöra.

 

Jag vill därför fråga om utrikesmininstern är beredd att ta upp dessa förhållanden i kontakterna med sin amerikanska kollega.

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1999-08-11 Besvarad: 1999-08-25 Anmäld: 1999-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga