Kvinnor i Demokratiska republiken Kongo

Skriftlig fråga 2009/10:834 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 24 maj

Fråga

2009/10:834 Kvinnor i Demokratiska republiken Kongo

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Att FN:s generalsekreterare upprättat uppdraget och utsett Margot Wallström till särskild representant i frågor som rör sexualiserat våld i krig välkomnas brett. Säkerhetsrådet har därförinnan informerats om hur våldet mot kvinnorna påverkar fredsprocesser och kan få långtgående effekter för samhället i stort. Även barn som är resultatet av övergreppen kan stigmatiseras.

Massvåldtäkterna kan liknas vid massförstörelsevapen. Aggressionsgraden höjs och våldtäktskulturen sprider sig in i det civila samhället. Ändå möts våldtäkterna med förnekelse, ges inte prioritet och ses i praktiken av beslutsfattare ännu som en marginell fråga inom utrikes- och säkerhetspolitiken. En kommission har efterlysts.

Stödet till kvinnoorganisationer och lokala kvinnorättsaktivister i konfliktområdena kan öka. I praktiken vänder sig ytterst få kvinnor till domstolar för att få sin sak prövad, men med stöd kan dagens rättslöshet bekämpas. Även fler personer som misstänks för att ha begått sexuella övergrepp i krig och konflikter kan ställas inför rätta.

Min fråga till statsrådet Gunilla Carlsson är om hon avser att verka för att regeringen ger stöd som främjar att våldtäkter prövas av domstol i Kongo-Kinshasa.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-05-24 Anmäld: 2010-05-25 Besvarad: 2010-06-02 Svar anmält: 2010-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-06-02)