kvinnomisshandel

Skriftlig fråga 2001/02:186 av Pedersen, Peter (v)

Pedersen, Peter (v)

den 9 november

Fråga 2001/02:186

av Peter Pedersen (v) till justitieminister Thomas Bodström om kvinnomisshandel

Enligt den nyligen presenterade rapporten Dödligt våld mot kvinnor i nära relationer från Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) dödas i genomsnitt 16 kvinnor varje år i Sverige av en man de har eller har haft en nära relation till. Rapporten visar att kniv är det vanligaste dödliga vapnet, men att även skjutvapen förekommer, där förövaren har licens på vapnet i två tredjedelar av fallen. Psykisk sjukdom eller störning är mycket vanligt hos gärningsmännen. BRÅ skriver, att det dödliga våldet ofta utgör kulmen på en längre tids våld mot kvinnan. När det gäller kvinnor som blivit offer av närstående män under 1990-talet hade minst 42 % utsatts för hot och minst 36 % för våld av gärningsmannen innan det dödliga brottet begicks. I ca 50 % av de kända fallen hade en polisanmälan gjorts tidigare. BRÅ:s pressmeddelande avslutas enligt följande: "En kraftig markering från samhällets sida liksom en aktiv hjälp i de enskilda fallen, skulle kunna leda till att våldet mot kvinnor minskade och kanske i förlängningen även det dödliga våldet." Det är fullständigt oacceptabelt att kvinnor misshandlas och dödas. Det är oacceptabelt att hotade och misshandlade kvinnor, som söker hjälp och t.o.m. polisanmäler närstående män, inte ges det stöd och skydd som krävs för att de ska kunna leva ett tryggt och säkert liv. Varje slag och hot mot kvinnor är också ett slag mot ett öppet, tryggt, jämlikt och jämställt samhälle och är ytterligheten på de rådande patriarkala maktstrukturer som förtrycker kvinnor varje dag.

Vilka åtgärder är justitieministern beredd av föreslå i syfte att skydda kvinnor från att hotas, misshandlas och t.o.m. dödas av närstående män?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-11-09 Anmäld: 2001-11-13 Besvarad: 2001-11-15

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-11-15)