Kvinnokommissionen 2009

Skriftlig fråga 2008/09:579 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 6 februari

Fråga

2008/09:579 Kvinnokommissionen 2009

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Kvinnokommissionen äger rum i New York den 2–13 mars. Årets tema lyfter frågan om hur betald och obetald vård samt omsorg fördelas på kön. Att EU inte har kunnat tala med en röst har försvagat kvinnors rättigheter vilket lett till stor besvikelse. Men EU är splittrat även inför årets kvinnokommission, och SRHR-frågor har låg prioritet. När president Obama tillkännagav att munkavleregel, som till exempel relateras till hivprevention, slopades öppnades samtidigt nya möjligheter till samverkan inom FN. Sverige ingår tillsammans med Tjeckien i EU-trojkan och har därmed ett extra ansvar för att EU i år ska tala med en tydlig röst i kvinnokommissionen liksom att regeringens delegation får en bred representation.

Min fråga till jämställdhetsminister Nyamko Sabuni är om hon kommer att verka för att EU i år kommer att kunna tala i kvinnokommissionen med en tydlig röst för kvinnors rättigheter.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-02-06 Anmäld: 2009-02-09 Besvarad: 2009-02-11 Svar anmält: 2009-02-11
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-02-11)