Kvinnokommissionen 2008

Skriftlig fråga 2006/07:1320 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 7 juni

Fråga

2006/07:1320 Kvinnokommissionen 2008

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

År 2006 fyllde FN:s kvinnokonvention 25 år och ett brett urval av frivilligorganisationer och politiska företrädare ingick i regeringsdelegationen. Regeringsdelegationen 2007 däremot hade en minimal medverkan och ingen från till exempel riksdagen eller från politiska kvinnoorganisationer ingick. Temat var avskaffande av alla former av diskriminering och våld mot flickor. Jag ser det som angeläget att en bred representation från frivilligorganisationerna och företrädare för riksdagspartierna får möjlighet att ingå i regeringens delegation till kvinnokommissionen år 2008.

Jag vill fråga ministern om hon kommer att arbeta för att frivilligorganisationer, politiska kvinnoförbund och företrädare för riksdagspartierna kan medverka i regeringsdelegationen till kvinnokommissionen år 2008.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-06-07 Anmäld: 2007-06-07 Besvarad: 2007-06-13 Svar anmält: 2007-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-13)