Kvinnojourer inom biståndet

Skriftlig fråga 2006/07:359 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 14 december

Fråga

2006/07:359 Kvinnojourer inom biståndet

av Carina Hägg (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Kvinnojourer kan organisera och utforma sin verksamhet olika beroende på behov och det omgivande samhället. Kvinnojourer behövs dock i alla samhällen. Kvinnojourer kan ha dubbel verkan i samarbetsländer, dels genom den hjälp de ger till enskilda kvinnor och barn, dels genom de erfarenheter samhället vinner genom den kunskapsuppbyggnad som följer av kvinnojourer.

Kvinnojourer får i dag stöd inom ramen för projektbidrag till enskilda organisationer. Men därutöver är stödet för att säkra kvinnors mänskliga rättigheter vagt inom biståndet. En politiskt starkare styrning och uppmärksamhet till stöd för uppbyggnad av kvinnojourer inom ramen för biståndssamarbetet efterfrågas. En särskild kompetens på Sida till stöd för arbetet är önskvärd.

Min fråga till statsrådet Gunilla Carlsson är om hon avser att fatta beslut för att stödja en uppbyggnad av kvinnojourer inom ramen för utvecklingsbiståndet.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-12-14 Anmäld: 2006-12-14 Besvarad: 2006-12-20 Svar anmält: 2006-12-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-12-20)