kvinnlig könsstympning

Skriftlig fråga 2001/02:294 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 27 november

Fråga 2001/02:294

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ingela Thalén om kvinnlig könsstympning

I en interpellationsdebatt med undertecknad tvingades socialförsäkringsministern konstatera att ingen vet hur många svenska flickor som drabbas av könsstympning varje år. Ingen vet hur många flickor som flygs till andra länder för att stympas eller hur många som stympas inom landets gränser av här bosatta eller särskilt inresta personer.

Ministern sade sig dock dela min uppfattning om att det är nödvändigt att ta reda på hur det förhåller sig. "Ja, det är viktigt att få en klar bild av omfattningen av könsstympning, inte minst för det förebyggande arbetet", sade ministern och fortsatte: "Det är dock säkerligen svårt då mörkertalen antas vara stora i fallen med könsstympning."

Det är alldeles självklart svårt att forska och söka kunskap om dolda populationer, men det är möjligt, vilket forskning kring andra dolda populationer visat. Hur kan det komma sig att det svenska myndigheter i decennier misslyckats med att vinna kunskap om, kan en journalistisk TV-redaktion klara med sina former för research?

Min fråga är därför:

Är socialförsäkringsministern nu beredd att tillsätta en utredning för att klargöra omfattningen av och omständigheterna kring kvinnlig könsstympning i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-11-27 Anmäld: 2001-12-04 Besvarad: 2001-12-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-12-05)