kvicksilverexport

Skriftlig fråga 2003/04:1188 av Frans, Joe (s)

Frans, Joe (s)

den 11 maj

Fråga 2003/04:1188

av Joe Frans (s) till näringsminister Leif Pagrotsky om kvicksilverexport

Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet den 10 maj i år exporterar Sverige kvicksilver, så kallat zinkslig, till bland annat Finland. Därifrån säljs det vidare och hamnar hos en rad mottagare bland annat guldgrävare i Brasilien. Många av dessa skadas för livet. Detta sker samtidigt som Kemikalieinspektionen i Sverige förslår totalförbud mot all kvicksilverhantering i Sverige.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka initiativ tänker statsrådet ta för att exporten av kvicksilverhaltiga ämnen ej når Brasilien?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2004-05-11 Anmäld: 2004-05-11 Besvarad: 2004-05-19 Svar anmält: 2004-05-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-05-19)