Kvartalsvis momsredovisning vid brutet räkenskapsår

Skriftlig fråga 2008/09:447 av Leander, Helena (mp)

Leander, Helena (mp)

den 22 december

Fråga

2008/09:447 Kvartalsvis momsredovisning vid brutet räkenskapsår

av Helena Leander (mp)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

För företag som redovisar sin moms kvartalsvis kan reglerna för brutet räkenskapsår skapa onödiga problem. Enligt nuvarande regler tillåts brutna räkenskapsår som slutar den 30 april, den 30 juni eller den 31 augusti. Momsen däremot ska redovisas per kalenderkvartal. Det innebär att företagare som slutar sitt räkenskapsår den 30 april eller den 30 augusti måste göra manuella momsavräkningar två gånger om året. Om det var tillåtet med räkenskapsår som slutar vi kalenderkvartalen skulle detta kunna undvikas.

Kommer näringsministern att verka för att brutna räkenskapsår som slutar vid kalenderkvartalen tillåts?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2008-12-22 Anmäld: 2009-01-13 Besvarad: 2009-01-14 Svar anmält: 2009-01-15
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-01-14)