Kvarkentrafiken

Skriftlig fråga 1998/99:873 av Gustavsson, Lennart (v)

Gustavsson, Lennart (v)
Fråga 1998/99:873 av Lennart Gustavsson (v) till näringsministern om Kvarkentrafiken

den 26 augusti

 

Den svenska och finska staten stöder trafiken över Kvarken med 24 miljoner kronor vartdera de kommande två åren. Dessutom bidrar regionen med 3 miljoner årligen. Stödet kom till för att garantera en åretruntförbindelse mellan Umeå och Vasa efter det att taxfreeförsäljningen upphört den 1 juli 1999.

Silja Line som trafikerar sträckan har kraftigt höjt biljettpriserna och dragit ned på antalet avgångar. Motivet sägs bl.a. vara att stödet inte alls täcker förlusten av taxfreeförsäljningen. Förändringarna har drastiskt förändrat villkoren för resenärerna samtidigt som en oro för den framtida trafiken finns.

Färjetrafiken över Bottenviken utgör en mycket viktig kommunikations- och transportled som har stor betydelse för hela regionen. Nämnas bör också trafikens betydelse för samarbetet i Barentsregionen.

Syftet med det årliga stödet på 54 miljoner kan väl antas vara att regeringen också bedömde trafiken som strategiskt viktig och gärna såg en fortsatt trafik med hög kvalitet.

Min fråga till näringsministern blir följande:

 

På vilket sätt kommer näringsministern att agera för att säkerställa den fortsatta Kvarkentrafiken beträffande kvalitet, pris och turtäthet?

 

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-08-26 Besvarad: 1999-09-08 Anmäld: 1999-09-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga