Kvalitetsutvärderingssystem för högskolan

Skriftlig fråga 2009/10:644 av Damberg, Mikael (s)

Damberg, Mikael (s)

den 15 mars

Fråga

2009/10:644 Kvalitetsutvärderingssystem för högskolan

av Mikael Damberg (s)

till statsrådet Tobias Krantz (fp)

Efter den senaste tidens debatt om det nya kvalitetsutvärderingssystemet för universitet och högskolor vill jag fråga högskoleministern hur regeringen ser på universitetskanslerns bedömning ”att det är högst tveksamt om ett svenskt kvalitetsutvärderingssystem, som styrts i detalj av departementet på det här sättet, kommer att godkännas av ENQA (The European Association for Quality Assurance in Higher Education) eller EQR (European Quality Register)”.

Min fråga till statsrådet är på vilket sätt, enligt statsrådets bedömning, det skulle påverka både studenter och den svenska högskolans internationella konkurrenskraft om svensk universitetsutbildning inte utvärderades av en ackrediterad organisation.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-03-15 Anmäld: 2010-03-16 Besvarad: 2010-03-24 Svar anmält: 2010-03-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-24)