Kvaliteten på teknisk utrustning hos polisen

Skriftlig fråga 2019/20:33 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

I ett uppmärksammat jaktmål har polisen haft en så undermålig teknisk utrustning att en person har suttit häktat i över en månad på grund av att polisens hörlurar inte har fungerat tillräckligt väl.

När åklagaren i samma mål använde sina privata hörlurar var det uppenbart att det som polisen hade markerat som ohörbart i en telefonavlyssning i själva verket var fullt hörbart.

Det är självklart djupt oacceptabelt att en person sitter häktad i över en månad på grund av undermålig teknisk utrustning hos den svenska polisen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att den tekniska utrustningen hos polisen ska förbättras?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-09-20 Överlämnad: 2019-09-23 Anmäld: 2019-09-24 Svarsdatum: 2019-10-02 Sista svarsdatum: 2019-10-02
Svar på skriftlig fråga