kvaliteten på den kommunala skolan för barn med funktionshinder

Skriftlig fråga 2000/01:1042 av Tolgfors, Sten (m)

Tolgfors, Sten (m)

den 9 april

Fråga 2000/01:1042

av Sten Tolgfors (m) till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kvaliteten på den kommunala skolan för barn med funktionshinder

Av FN:s standardregler framgår att alla medlemsländer ska införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig, oavsett vilka eller hur stora funktionsnedsättningar människor har. Enligt Handikappombudsmannens rapport framkommer att de kommunala skolorna i hög grad är otillgängliga för barn med rörelsehinder. Vidare framkommer att ingen kommun i Sverige får betyget mycket bra när det gäller tillgänglighet och policy för funktionshindrade. Det innebär att kommunerna inte tar sina invånare med funktionshinder på allvar.

Ingen vet hur barn med funktionshinder har det i dagens kommunala skola. Det finns ingen samlad bild, men däremot många enskilda vittnesmål om lika tydliga som allvarliga problem. Mycket tyder dock på att kommunernas förmåga att ge barn med funktionshinder en fullgod skoltid har svåra brister. Ju svårare ett barns funktionshinder eller kombinationer av funktionshinder är, desto sämre klarar kommunerna att möta barnets behov. Handikappombudsmannens rapport om brister i kommunernas arbete för funktionshindrade understryker vikten av att den kommunala skolans kvalitet för barn med funktionshinder måste granskas, både med avseende på undervisningens och den sociala situationens kvalitet.

Min fråga till statsrådet är:

När kommer statsrådet låta utreda den kommunala skolans kvalitet för barn och ungdomar med funktionshinder?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2001-04-09 Besvarad: 2001-04-20 Anmäld: 2001-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-04-20)