Kvaliteten på apoteken efter avregleringen

Skriftlig fråga 2008/09:863 av Flyborg, Eva (fp)

Flyborg, Eva (fp)

den 17 april

Fråga

2008/09:863 Kvaliteten på apoteken efter avregleringen

av Eva Flyborg (fp)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Regeringens nya apoteksreform banar väg för fler apotek, generösare öppettider och bättre service. I slutet av 2009 kommer det att vara möjligt att till exempel kunna köpa receptfria huvudvärkstabletter och nässprejer i vanliga affärer. Det kommer att göra livet enklare för människor i vardagen. Detta är därför en genuin liberal frihetsreform.

Samtidigt som detta sker är det angeläget och viktigt att den medicinska kompetensen vidhålls då det nu blir möjligt för fler än utbildade apotekare att expediera receptbelagda mediciner.

Mot bakgrund av detta vill fråga ministern på vilket sätt man kan garantera att kvaliteten säkerställs på apoteken efter avregleringen då det inte blir krav på att ha apotekare som medicinskt ansvariga.

Frågan är besvarad

Händelser

Anmäld: 2009-04-17 Inlämnad: 2009-04-17 Svar anmält: 2009-04-22 Besvarad: 2009-04-22
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-04-22)