Kvaliteten inom framtida bilprovning

Skriftlig fråga 2009/10:192 av Hultqvist, Peter (s)

Hultqvist, Peter (s)

den 12 november

Fråga

2009/10:192 Kvaliteten inom framtida bilprovning

av Peter Hultqvist (s)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Bilprovningen i Sverige förbereds nu för en avreglering. I anslutning till detta höjs farhågor kring förmågan att upprätthålla framtida kompetens och kvalitet i verksamheten. Resultatet av nuvarande förutsättningar för bilprovningen är nämligen goda.

I dag utbildas besiktningspersonal under minst sex veckor inom ramen för AB Svensk bilprovning. Varje person certifieras enligt en särskild kravspecifikation. När verksamheten avregleras är det ännu oklart hur den framtida personalförsörjningen och dess kompetens ska säkras. Det gäller dels ansvaret för utbildningen, dels formerna för certifiering.

Min fråga till statsrådet är:

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att långsiktigt säkra en god kvalitet och en hållfast certifiering av framtida besiktningstekniker?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-11-12 Anmäld: 2009-11-13 Besvarad: 2009-11-18 Svar anmält: 2009-11-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-18)