Kvalitet och insyn hos privata äldreomsorgsföretag

Skriftlig fråga 2006/07:1429 av Olofsson, Eva (v)

Olofsson, Eva (v)

den 26 juni

Fråga

2006/07:1429 Kvalitet och insyn hos privata äldreomsorgsföretag

av Eva Olofsson (v)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Curanda heter ett äldreomsorgsföretag i Nacka kommun som saknar kollektivavtal och som sedan den 25 januari är satt i blockad av Kommunal. Curanda bryter mot arbetsmiljölagen, gör sig av med anställda som vill gå med i facket och har just anmälts av fyra tidigare anställda enligt lex Sara, den lag som innebär att den som arbetar med service och omsorg om äldre och funktionshindrade enligt lag är skyldig att anmäla övergrepp och brister i äldreomsorgen.

Enligt tidningen Kommunalarbetaren hävdar Nacka kommun att varje myndighet sköter sitt. Bryter ett företag mot skatteregler är det skattemyndighetens sak, gäller det brott mot arbetsmiljölagar är det en fråga för arbetsmiljöinspektionen, inte kommunens sak. Kommunen har inte någon policy för dessa frågor. Nu ifrågasätts också om de äldre får den hjälp de beviljats bistånd för. Kommunens revisorer har beslutat att inleda en undersökning av Curanda och ytterligare fyra hemtjänstföretag, för att se hur kontrollen fungerar. Flera politiker i Nacka anser att skillnaden är stor när det gäller insyn och genomskinlighet i de privata vårdföretagen jämfört med verksamheter där kommunen själv är utförare.

Nyligen tillsattes utredningen Fritt val inom äldre- och handikappomsorgen för att underlätta och driva på införande av system som Nackas, så kallade kundvalssystem, runt om i landet.

Jag vill därför fråga statsrådet Maria Larsson:

Vad avser statsrådet att göra för att säkra kvalitet och insyn hos privata utförare vid kundvalssystem?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2007-06-26 Besvarad: 2007-07-04 Svar anmält: 2007-08-16 Anmäld: 2007-08-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-07-04)