Kustbevakningens utökade uppdrag

Skriftlig fråga 2011/12:220 av Sonidsson, Eva (S)

Sonidsson, Eva (S)

den 8 december

Fråga

2011/12:220 Kustbevakningens utökade uppdrag

av Eva Sonidsson (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

I utredningen Kustbevakningens rättsliga befogenheter SOU 2008:55 föreslogs en samlad och enhetlig reglering av Kustbevakningens befogenheter som omfattar brottsbekämpning, ordningshållning samt kontroll av tillsyn.

Utredningen konstaterar att dagens lagstiftning är otydlig och inkonsekvent.

Av de 41 inkomna remissvaren var det 38 instanser som ställde sig bakom detta och ser vinster i utredningsförslaget som följd.

Min fråga till försvarsministern är:

Har försvarsministern sett till att utredningen genomförts enligt förslaget som innebär att de brott som upptäcks blir genomförda på ett rättssäkert sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2011-12-08 Anmäld: 2011-12-08 Besvarad: 2011-12-14 Svar anmält: 2011-12-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2011-12-14)