Kustbevakningen

Skriftlig fråga 2013/14:673 av Mattias Jonsson (S)

Mattias Jonsson (S)

till Försvarsminister Karin Enström (M)

 

Den 3 juni meddelade Kustbevakningen att man blir tvungen att göra stora neddragningar, detta som en följd av att myndigheten för 2016 saknar 133 miljoner kronor. Enligt Kustbevakningen blir konsekvenserna av neddragningen bland annat en kraftig minskning av närvaron till sjöss, en kraftigt försämrad förmåga att medverka vid räddningsinsatser, en kraftigt försämrad förmåga att bekämpa oljeutsläpp, betydligt färre rattfyllerikontroller och en sämre gränskontroll. Dessutom blir det sämre säkerhet för liv och miljö. 

Neddragningen kommer enligt Kustbevakningen att kräva stora ingrepp i myndighetens verksamhet, med uppsägning av 125 tillsvidareanställda, avveckling av sju kuststationer och försäljning av cirka fem sjöövervakningsfartyg. 

För min egen hemregion Västra Götalands län blir konsekvenserna att 13 anställda varslas genom att regionledningen krymper, att kuststationerna i Göteborg och Strömstad minskas och att kuststationen på Skärhamn helt avvecklas. 

Jag är mycket oroad över Kustbevakningens försämrade förmåga både att rädda liv och att bedriva miljöskyddsarbete som beslutet leder till. 

Min fråga till försvarsministern är: Hur agerar ministern och regeringen för att sjösäkerheten, miljöskyddet och gränskontrollen till sjöss ska kunna säkerställas?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-10 Överlämnad: 2014-06-10 Besvarad: 2014-06-18 Sista svarsdatum: 2014-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga