Kustbevakningen utmed Norrlandskusten

Skriftlig fråga 2013/14:665 av Eva Sonidsson (S)

Eva Sonidsson (S)

till Försvarsminister Karin Enström (M)

 

Kustbevakningen ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss. Därutöver har Kustbevakningen ett stort antal skilda uppgifter såsom gräns- och tullkontroll, övervakning av organiserad brottslighet, naturvårdsövervakning och fiskeövervakning.

Myndigheten saknar 133 miljoner i budgeten, som omfattar en miljard, och har nu av regeringen fått beskedet att man inte får mer pengar efter år 2015, utan att myndigheten måste sänka sina kostnader. Det innebär bland annat att stationen i Örnsköldsvik läggs ned och att samtliga anställda har varslats om uppsägning. Totalt 17 tjänster försvinner i Ångermanland. Samtidigt hotas stationen i Hudiksvall av nedläggning.

En nedläggning av verksamheten skulle innebära kraftiga försämringar för räddningsverksamheten utmed Norrlandskusten, eftersom myndigheten har omfattande samarbete med polis, räddningstjänst och sjöräddning. Krisberedskapen för allmänheten skulle avsevärt försämras, samtidigt som andra myndigheter skulle få höjda kostnader. Det innebär också att ännu fler viktiga statliga arbetstillfällen försvinner från Norrland.

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att garantera Norrlandskusten en välfungerande sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-05 Överlämnad: 2014-06-05 Sista svarsdatum: 2014-06-11 Besvarad: 2014-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga