Kustbevakningen på Gotland

Skriftlig fråga 2013/14:574 av Christer Engelhardt (S)

Christer Engelhardt (S)

till Försvarsminister Karin Enström (M)

 

Enligt uppgifter i Gotlandsmedier har det framkommit att Kustbevakningen har fått besked om att det inte blir några långsiktigt ökade anslag till verksamheten och nu förbereder myndigheten sig på att anpassa organisationen efter de givna förutsättningarna. Enligt uppgift kan det innebära att Kustbevakningen kommer att dra ned sin verksamhet till sjöss med 30–40 procent. Det finns ännu inga uppgifter om hur detta kommer att påverka myndighetens organisation i länen.

Med anledning av att Kustbevakningen i dag har 37 personer och två fartyg, KBV 002 Triton och det mindre miljöskyddsfartyget KBV 049, stationerade i mitt hemlän Gotland oroas jag självklart av hur Kustbevakningen ska kunna upprätthålla sin organisation på Gotland om den nu kan tvingas att banta sina insatser till sjöss. Det kan innebära att insatstiderna för att rädda liv och miljö blir längre och att möjligheterna att upptäcka oljeutsläpp försämras kraftigt.

Östersjön utgör i dag ett av världens mest trafikerade havsområden. Vid varje givet tillfälle finns det cirka 2 000 fartyg i Östersjön och antalet ökar. Gotland ligger som en refug i Östersjön med fartygsleder på båda sidor om ön och med den ryska gasledningen på havsbottnen utanför Gotlands kust.

Jag vill därför fråga försvarsminister Karin Enström: Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att trygga Kustbevakningens fortsatta verksamhet på och omkring Gotland.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-04-11 Överlämnad: 2014-04-14 Besvarad: 2014-04-24 Sista svarsdatum: 2014-04-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga