Kurdiska biblioteket

Skriftlig fråga 2011/12:534 av Sörenson, Anna-Lena (S)

Sörenson, Anna-Lena (S)

den 18 april

Fråga

2011/12:534 Kurdiska biblioteket

av Anna-Lena Sörenson (S)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Kurdiska biblioteket i Stockholm bedriver en unik verksamhet för att bevara det kurdiska kulturarvet.

Biblioteket verkar för att utveckla en kultur och ett språk som historiskt utsatts för assimileringskampanjer och förtryck och som fortfarande inte tillåts i de länder där Kurdistan ingår.

Biblioteket tillgängliggör och sprider information om den kurdiska kulturen och litteraturen. Det är öppet för allmänheten och ingår i den nationella databasen Libris.

Den här betydelsefulla verksamheten har fått sina bidrag från Kulturrådet reducerade och den måste därför bedrivas under knappa förhållanden och med stora oavlönade insatser. Detta gör bibliotekets verksamhet personberoende och sårbar.

Min fråga till statsrådet är om hon delar min uppfattning om Kurdiska bibliotekets betydelse och om hon avser att vidta åtgärder för att underlätta för verksamheten där att även fortsättningsvis kunna bedriva sitt viktiga arbete.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2012-04-18 Anmäld: 2012-04-18 Besvarad: 2012-04-25 Svar anmält: 2012-04-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2012-04-25)