kurdernas situation i Turkiet

Skriftlig fråga 1999/2000:1198 av Larsson, Hillevi (s)

Larsson, Hillevi (s)

den 10 juli

Fråga 1999/2000:1198

av Hillevi Larsson (s) till utrikesminister Anna Lindh om kurdernas situation i Turkiet

Vi minns alla Saddam Husseins aggression mot kurderna efter Gulfkriget, när hundratusentals kurder fördrevs över gränsen till Turkiet. Världsopinionen tvingade därefter säkerhetsrådet att skapa den frizon som omfattar en stor del av irakiska Kurdistan. Gränserna mot Turkiet, Syrien och Iran kontrolleras av kurderna själva medan den USA-ledda alliansen bevakar den gräns som går efter den 36:e breddgraden mot Irak.

Samtidigt har FN under tio års tid vidmakthållit det embargo som försätter befolkningen i det irakiska Kurdistan i en mycket problematisk situation. Faktum är att det i dag inte finns något konkret förslag vad det gäller det irakiska Kurdistans framtid om Irak skulle godta de krav FN ställer för att häva dessa sanktioner.

Sverige har i det programförslag för ordförandeskapet i ministerrådet som föreligger uttryckt sin avsikt att lyfta fram EU:s framtida roll i Mellanöstern.

Min fråga är hur Sverige kommer att agera för att uppmärksamma kurdernas situation och om detta kommer att tas upp under Sveriges ordförandeskap i EU under våren 2001.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2000-07-10 Besvarad: 2000-07-31 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-07-31)