Kurdernas situation

Skriftlig fråga 2009/10:300 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 8 december

Fråga

2009/10:300 Kurdernas situation

av Ameer Sachet (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Kurderna i Irak har ett självstyre och är i full färd med att bygga en demokratisk region inom ramen för den irakiska federationen. Samtal och diskussioner om kurderna pågår i Turkiet. Kurderna i Iran och Syrien lever dock under omfattande förtryck. På samma sätt som i Irak vill kurderna i Turkiet, Syrien och Iran ha autonomi inom ramen för existerande nationalstater. De ställer krav på erkännande av sin kultur och sitt språk samt respekt för mänskliga rättigheter. I Syrien och Iran handlar det också om demokrati.

EU har redan en nära relation till ansökarlandet Turkiet. EU har även kontakter med Syrien och Iran. EU borde kunna ta initiativ till samling eller en konferens där man på allvar och samlat diskuterade kurdernas situation och framtid i Mellanöstern. Förhållandena i Irak kunde då stå som någon form av förebild.

Vilka initiativ är statsrådet genom EU beredd att ta för att aktivt ge stöd åt kurderna i Mellanöstern?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-12-08 Anmäld: 2009-12-08 Besvarad: 2009-12-16 Svar anmält: 2009-12-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-12-16)