Kunskapstappet i skolan

Skriftlig fråga 2020/21:1779 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

Vid en interpellationsdebatt den 4 februari lyfte Liberalerna kravet på en nationell kartläggning av elevernas kunskapsutveckling. Detta med utgångspunkt i det kunskapstapp som man antar kommer att orsakas av pandemin och av att många skolor övergått till distansundervisning, där det finns studier som påvisat negativa effekter på elevernas skolgång.

Som Liberalerna noterade i debatten har varken regeringen eller Skolverket genomfört en kartläggning av kunskapstappet. I Skolverkets senaste redovisning till regeringen, som överlämnades i december 2021, lyfter myndigheten själv en punkt om behovet av att ”kartlägga vad som gått förlorat under pandemin”. Ett exempel som omnämns är också det som Liberalerna efterfrågar, nämligen fokus på elevernas undervisning samt kunskapstappet.

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

Kommer regeringen att besluta om ett nytt uppdrag till Skolverket för att nationellt kartlägga kunskapstappet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-02-11 Överlämnad: 2021-02-12 Anmäld: 2021-02-23 Svarsdatum: 2021-02-24 Sista svarsdatum: 2021-02-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga