Kunskapsspridning om neuropsyiatriskt handikapp, adhd/damp

Skriftlig fråga 2005/06:1087 av Nordlander, Inger (s)

Nordlander, Inger (s)

den 23 februari

Fråga 2005/06:1087 av Inger Nordlander (s) till statsrådet Ylva Johansson (s)

Kunskapsspridning om neuropsyiatriskt handikapp, adhd/damp

Alla handikapp är på olika sätt svåra att ha, men att ha ett neuropsykiatriskt handikapp som adhd/damp är många gånger dubbelt så svårt. Man ser inte handikappet utanpå, vilket många gånger kan bidra till att personen blir alldeles felaktigt uppfattad.

Obehandlad damp och adhd har tyvärr en ganska dyster prognos. Många obehandlade och missförstådda pojkar med adhd växer upp och är närmast predestinerade till ett kriminellt och våldsamt liv. Missbruk är också mycket vanligt. Flickor med adhd visar ofta upp mer självdestruktiva handlingar.

Vi vet att antalet för tidigt födda barn ökar. När för tidigt födda numera ”räddas” kan det längre fram påvisas brister som kan förhindras om rätt hjälp sätts in tidigt.

Ju tidigare insatser, desto bättre är chanserna till god utveckling för denna utsatta grupp barn.

Det är möjligt att identifiera barn med neuropsykiatriska och utvecklingsneurologiska tillstånd tidigt under deras skolgång med relativt enkla undersökningsinstrument. Sverige har en unik kompetens inom området.

Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att påskynda kunskapsspridning om neuropsykiatriskt handikapp, adhd/damp?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Anmäld: 2006-02-23 Inlämnad: 2006-02-23 Besvarad: 2006-03-08 Svar anmält: 2006-03-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-03-08)