Kunskapsmålen i skolan

Skriftlig fråga 2019/20:576 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Marie-Louise Hänel Sandström (M)

till Utbildningsminister Anna Ekström (S)

 

I juli 2017 beslutade regeringen att utse en särskild utredare som skulle kartlägga och analysera skolornas stöd- och elevhälsoarbete och lämna förslag i syfte att skapa bättre förutsättningar för elever, såväl flickor som pojkar, att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås.

Denna utredning är angelägen eftersom över 17 000 elever lämnade grundskolan i våras utan behörighet till gymnasiet. Nästan var fjärde elev lämnade grundskolan utan fullständiga betyg. En särskilt utsatt grupp är familjehemsplacerade barn och de barn och ungdomar som placeras på hem för vård eller boende. Många av dessa barn går igenom påfrestningar av olika slag och byter ofta skola. De löper därför extra stor risk att misslyckas i skolan, vilket statistiken klart och tydligt visar.

Det är ett stort bekymmer att inte alla elever får det stöd de behöver i skolan. I skolans utbildning ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt, efter sina egna behov. Där är därför viktigt att utredningen både hinner bli klar i tid och att kvaliteten på utredningens förslag säkerställs.

Två utredare har, efter varandra, avsagt sig sitt utredningsuppdrag och utredningen står nu utan en särskild utredare:

Med anledning av detta vill jag fråga utbildningsminister Anna Ekström:

 

När avser ministern att tillsätta en ny särskild utredare, och kommer utredningen att kunna levereras till regeringen på utsatt tid, det vill säga senast den 28 februari 2020?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-12-06 Överlämnad: 2019-12-06 Anmäld: 2019-12-09 Svarsdatum: 2019-12-18 Sista svarsdatum: 2019-12-18
Svar på skriftlig fråga