kunskapslyftet och funktionshindrade

Skriftlig fråga 1997/98:673 av Fransson, Sonja (s)

Fransson, Sonja (s)
Fråga 1997/98:673 av Sonja Fransson (s) till statsrådet Ylva Johansson om kunskapslyftet och funktionshindrade

Kunskapslyftet är den största och viktigaste satsningen i modern tid för att höja kunskapsnivån i landet. Tyvärr visar det sig att funktionshindrade har mycket svårt att kunna ta del av kunskapslyftet. En inom Handikappförbundens samarbetsorganisation (HSO) gjord enkätundersökning, visar klart att det råder stora brister och hinder.

Den visar att en mycket liten andel av funktionshindrade fått ta del av utbildningssatsningen hittills inom kunskapslyftet. Utbildningen är inte anpassad efter funktionshindrades behov. Bristande eller obefintlig vägledning/rådgivning med litet utrymme för anpassad utbildning försvårar deltagandet i kunskapslyftet. Personer med funktionshinder som påbörjat en utbildning utan anpassning har en besvärlig situation, eftersom de har svårt att följa med i utbildningen. Undervisningsgrupperna är ofta för stora. Studietakten är intensiv och möjligheter att få en anpassad undervisning i ämnen utifrån behov är begränsad. Vissa personer med funktionsnedsättning behöver till följd av funktionshindret flexibla möjligheter. Det saknas också ofta en anpassad information till målgruppen funktionshindrade.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga om ministern ämnar vidta några åtgärder för att göra kunskapslyftet tillgängligt för funktionshindrade.

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-04-24 Anmäld: 1998-04-27 Besvarad: 1998-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga