Kunskapsintensiva småföretag och Sveriges konkurrenskraft

Skriftlig fråga 2005/06:1701 av Pilsäter, Karin (fp)

Pilsäter, Karin (fp)

den 24 maj

Fråga 2005/06:1701 av Karin Pilsäter (fp) till finansminister Pär Nuder (s)

Kunskapsintensiva småföretag och Sveriges konkurrenskraft

För att komma väl ut i den globala konkurrensen behöver vi ett ständigt utvecklande näringsliv, nya produkter med högt kunskapsinnehåll. Sverige ligger fortfarande kvar i topp när det gäller satsningar på forskning och utveckling, med närmare 4 % av svensk bnp. Detta överträffas bara, i förhållande till folkmängd, av Israel.

I dag står industrin för mer än 75 % av de svenska FoU-utgifterna, merparten i internationella storföretag med Ericsson och Astra Zeneca i spetsen. Pengarna används dessutom mindre till forskning och innovationer inom nya områden, mer för att utveckla etablerade produkter och metoder. Och eftersom en så stor andel av forskningen sker inom internationella storföretag skapar den också till stor del produktion och arbetstillfällen utomlands. Andelen högteknologiska varor är 13 % av exporten, jämfört med 21 % i Finland. Sverige ligger på tredje plats i världen när det gäller nya patentansökningar i förhållande till befolkningen. Länken mellan forskning, utveckling och entreprenörer behöver stärkas!

Ett sätt är att införa en skatterabatt för FoU-investeringar i mindre och medelstora företag. Detta gör att den projektprövning som görs av statliga myndigheter och bidragsgivare undviks; det är de projekt som de som satsar riskkapital, tid, svett och möda bedömer som framgångsvägar som subventioneras. Metoden används bland annat i Kanada, Storbritannien, Frankrike och grannlandet Norge.

Är finansministern beredd att införa en generell skatterabatt för FoU-investeringar i små och medelstora företag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-05-24 Anmäld: 2006-05-24 Besvarad: 2006-05-31 Svar anmält: 2006-05-31
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-05-31)